Kulturquizzen

Kulturquizz

I forbindelse med Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds fagkonkres 8. maj 2019 udarbejdede Mette Breinholdt nedenstående quizz.

Måske har du lyst til at quizze med?
Du kan finde de rigtige svar på linket ude til højre.

Har du spørgsmål eller kommentarer til quizzen så skriv til Mette Breinholdt


Spørgsmål

1) Sundhedsvæsenets sektorer

Den medicinske antropologs mest kendte ophavsmand er psykiateren og antropologen Arthur Kleinman. I sit grundlæggende værk: Patients and healers in the context of culture : an exploration of the borderland between anthropology, medicine and psychiatry, beskriver han tre sektorer i sundhedssystemet: Den statsanerkendte, ofte biomedicinske sektor (apoteker, læger, sygeplejersker, hospitaler, medicinalindustrien etc.); Folkemedicinen (Homøopater, zoneterapeuter, tarotkort-læsere, healere, salg og produktion af alternativ medicin, magnettæpper etc.)

Hvad beskrev han som den tredje sektor?

A: Kirken

B: Socialvæsenet

C: Hjemmet og sociale relationer

  Bonusinfo: Den tredje sektor er der, hvor mest diagnostisering og behandling foregår og de fleste sundhedsrelaterede beslutninger bliver taget.


2) Kulturbegrebet

Der findes mange forskellige måder at forstå kultur på. Den måde vi bruger kulturbegrebet på, har betydning for vores forståelse af os selv og andre mennesker.

Her kommer tre udsagn:

  • ”Muslimske kvinder vil ikke undersøges af en mandlig læge”
  • ”Patienter fra Tyrkiet har meget familie, og er sjældent ensomme”
  • ”Indvandrerpatienter vil altid helst have medicin”

Hvilket af følgende to kulturbegreber passer udsagnene bedst overens med:

A): Kultur er ideer, værdier, regler og normer, som vi har fået med os fra tidligere generationer. Det findes noget vi har lært fra barnsben. Kulturen findes i mennesket og alle inden for samme kultur har samme værdier. Det vil sige at kulturens betydning kan forudsiges, så vi skal bare lære om kulturen, så lærer vi om mennesket.

B): Kultur er viden, betydning og værdier som mennesker løbende forhandler i deres samspil med hinanden. Forskellige sociale fællesskaber har forskellig kultur. Kultur er noget der skabes mellem mennesker og der kan være forskellige værdier i den samme kultur. Det betyder at kulturs betydning kan undersøges men ikke forudsiges.

 

3) Narrativ handling

Den amerikanske antropolog Cheryl Mattingly gennemførte et studie på en afdeling for sen-hjerneskadede, hvor hun interesserede sig for ergoterapeuternes arbejde. Mattingly kom blandt andet frem til, at ergoterapeuterne lykkedes, når de gennem aktiviteter formåede at skabe en fortælling om en mulig fremtid med patienten som historiens hovedperson på vejen frem mod denne mulige fremtid.

Hvad var titlen på den bog, der beskriver hendes forskningsprojekt:

A: Healing dramas and clinical plots

B: Healing and the narrative future

C: Imagining future


4) Grupper

Hvad er ifølge den norske antropolog, Fredrik Barth vigtigst i forhold til en gruppes identifikation af sig selv som gruppe:

A: Lignende påklædning og kropsudsmykning

B: Eksistensen af andre grupper, der defineres som anderledes

C: Fælles sprog og religion


5) Social status og kommunikation

Et studie fra 2012 gennemgik forskningen i sammenhængen for læge-patientkommunikation og patientens socioøkonomiske status målt på indkomst, uddannelse og beskæftigelse. Studiet viste blandt andet, at patienter fra lavere sociale klasser blev mødt med mindre samtale om socio-emotionelle emner og en mere instruerende og mindre inddragende konsultationsstil end patienter fra højere sociale klasser.

Studiet viste også at patienter fra lavere sociale klasser:

A: Var mere autoritetstro, og gjorde hvad lægen sagde

B: Stillede færre spørgsmål

C: Oftere blev aggressive overfor lægen


6) Impression Management

Impression Management er et begreb som beskriver vores bestræbelser på at fremstille os selv i et bestemt lys, og de muligheder vi har til rådighed for at fremstille os selv. Vores Impression Management siger noget om, hvordan vi gerne vil ses, og dermed noget om vores værdier og opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. For at forstå interaktionen mellem eksempelvis pårørende og personale, kan det være hjælpsomt at kigge på Impression Management.

Hvem er kendt for at have udviklet begrebet?

A: Erving Goffman

B: Michel Foucault

C: Fredrik Barth

Svar

Hent pdf med spørgsmålene og de rigtige svar + uddybende kommentarer.


Kontakt

Mette Breinholdt

Tel. +45 5191 5161

info@hermes-inter.dk

Himmelbjergvej 19, Laven

DK-8600 Silkeborg

Copyright © All Rights Reserved