Samarbejde og kulturforandring

Samarbejde og kulturforandring gennem uddannelse


Dette tilbud målretter sig plejecentre, hjemmepleje og pædagogiske institutioner. Gennem fire moduler styrker vi personalets tryghed i egen faglighed, de kommunikative kompetencer, kulturforståelse og samarbejde. 

Rodfæstet i praksis

Indsatsen tager udgangspunkt i deltagernes daglige arbejde og gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser i grupper - eksempelvis som rollespil, praktiske opgaver og supervision i praksis. Deltagernes erfaringer fra praksis og de konkrete udfordringer, der præger dagligdagen er således styrende for indsatsen.

Som udgangspunkt foregår undervisningen på arbejdspladsen.

Et enkelt modul forløber over ca. et halvt år.

Læs mere om de enkelte moduler

"Hermes Interaktion har på kort tid leveret en indsigtsfuld analyse af vores problemstillinger. Indsatsen har været båret af respekt for alle medarbejdere, beboere og pårørende."

- Tove Jensen, aftaleholder,
Plejecenter Glesborg, Norddjurs Kommune

"Kombinationen af antropologiske og kommunikative fagligheder har givet en øget indsigt, som vi direkte har kunnet bruge i den løbende udvikling."

Lisbeth Kallestrup, Programchef,
Aarhus Universitetshospital

Kontakt

Mette Breinholdt

Tel. +45 5191 5161

info@hermes-inter.dk

Himmelbjergvej 19, Laven

DK-8600 Silkeborg

Copyright © All Rights Reserved