Om

Om Hermes Interaktion

Hermes Interaktion skaber gode møder mellem mennesker. Det kan være mellem den enkelte medarbejder og kunden eller borgeren. I kundens eller borgerens møde med "systemet" i form af virksomhed eller institution. Eller det kan være mellem faggrupper og administrative lag. En større forståelse sparer ikke kun frustrationer og kostbar tid: Det giver også bedre resultater, gode arbejdsforhold og gode fælles løsninger.

Hermes Interaktion tilbyder en unik kombination af antropologisk og kommunikationsfaglig viden og indsigt. Kombinationen sikrer, at problemer bliver undersøgt i deres kulturelle og sociale sammenhæng, og at løsningerne passer til den unikke situation.

Hermes Interaktion arbejder ud fra den grundlæggende antagelse, at alle aktører vil ”det gode”. Det interessante er derfor at skabe dialog og forståelse af, hvad ”det gode” er; hvad der står i vejen for at det sker, og hvad der kan hjælpe det på vej.

Tilgang

Grundlæggende arbejder Hermes Interaktion med samspillet mellem mennesker i deres praktiske dagligdag: Vi spørger eksempelvis hvordan arbejdspladsens fælles forståelser og omgangsformer påvirker samspillet med kunder eller brugere? Eller hvordan de påvirker samarbejdet mellem grupperne? Og vi undersøger hvad de institutionelle rammer betyder for kommunikationen og det øvrige samspil? På den måde afdækker vi de blinde vinkler.

Når det er identificeret finder vi i fællesskab holdbare løsninger, der er forankrede i praksis og som styrker organisationens kerneydelser overfor borgerne.

Mette Breinholdt fortæller om sit arbejde med kommunikation i sundhedsvæsenet. /Video: Jervidal Photography

Hermes er den græske gud, der blandt andet formidlede kontakt og budskaber mellem forskellige verdener: Gudernes verden, underverdenen og menneskenes verden. Han var gud for grænser og for overskridelse af grænser.

Desuden var han den guddommelige joker, der ikke altid spillede efter reglerne … men det er en anden historie …

© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons