Professionel kommunikation

Professionel kommunikation

Kommunikation er afgørende for alle dele af det sociale- og sundhedsfaglige arbejde. Kommunikation er således et element i alle fire moduler. I dette modul bliver der fokuseret entydigt på kommunikation som et professionelt værktøj i samspillet med andre mennesker.

Mål

Gennem modulet tilegner deltagerne sig:

  • Et sprog, hvormed de kan tale om kommunikation og forholde sig til den kommunikation de selv og kollegerne praktiserer; både i samarbejdet internt og i interaktionen med borgere, pårørende og andre samarbejdsparter
  • Træning i brug af kommunikative værktøjer
  • En udvikling af deres personlige verbale og non-verbale kommunikation


Modulet indeholder blandt andet værktøjer til feed-back og konflikthåndtering.


"Det er vanskeligt at kommunikere godt; det er en færdighed. - Ikke en evne, man bare er født med, men noget man har et udgangspunkt for at blive god til, hvis man træner bevidst."

Pål Gudbrandsen, Professor

Læs mere om konceptet og de andre moduler: