Konflikthåndtering

Konflikthåndtering


Konflikter er en naturlig del af alt samarbejde. Bliver de løst og håndteret godt, kan de skabe udvikling og bedre løsninger.

Men indimellem bliver konflikter destruktive. De tærer på energien og kan føre til, at opgaverne bliver løst dårligere. I sidste ende kan de føre til sygemeldinger, opsigelser eller afskedigelser. Konflikterne kan have høje personlige omkostninger og være dyre for organisationen.

For parterne i konflikten, kan det opleves som om, at der ikke er nogen vej ud. Man har måske helt mistet tilliden til hinanden og troen på, at man kan finde fælles løsninger.

Men der er en vej frem:

Mediation
Hermes Interaktion kan hjælpe når det brænder på i forhold til konkrete konflikter. Her byder vi ind med mediation af de konfliktende parter. 

Mediation er en metodisk og styret samtale hvor en mediator hjælper parterne til at løse konflikten.

Konflikterne kan eksempelvis være mellem:

 • Enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere
 • Medarbejder og leder
 • Medarbejdere og borgere, pårørende eller andre samarbejdspartnere

En mediation består af mindst en seance på typisk 2-3 timer og et opfølgningsmøde. Afhængig af situationen kan der være behov for flere møder, før en aftale er på plads - eller parterne må erkende, at de ikke kan nå hinanden. 

Oplæg
En god samtale om samarbejde og konfliktkultur kan starte med et oplæg. Her kommer vi gerne ud med et oplæg og faciliterer en efterfølgende samtale. Eksempelvis på et møde i arbejdsmiljø-organisationen et P-møde eller lignende.

God kultur for konflikthåndtering
En løsning på den lange bane er at udvikle en god kultur for konflikthåndtering. Med en stærk kultur for konflikthåndtering vil ledelse og medarbejdere i højere grad blot opleve konflikterne som uenigheder og produktive forskelle, der bidrager positivt til organisationens opgaveløsning."Jeg havde slet ikke lyst til at møde op til mediationen. Jeg troede, min tid på den arbejdsplads var slut. Men jeg må sige, mediationen har vendt situationen 180 grader.”

Deltager i mediation

"Mette har en rolig facon som gør, at det bliver trygt. Jeg er jo ikke den, der siger så meget. Men det kom alligevel frem.”

Deltager i mediation

Uløste konflikter koster på bundlinjen:

 • Tager tid fra kerneopgaven
  I gennemsnit bruger medarbejdere 22 minutter om dagen på at håndtere konflikter

 • Sygemeldinger
  48 pct. af medarbejdere i "ikke erhvervsdrivende organisationer" (primært offentlige arbejdspladser) har oplevet, at konflikter har været årsag til sygefravær

 • Opsigelser og afskedigelser
  34 pct. har oplevet, at medarbejdere sagde op eller blev fyret som konsekvens af konflikter

Jakobsen og Jakobsen 2021:
Mediation i organisatorisk perspektiv

Kontakt os

Vil du høre mere om mediation og konflikthåndtering