Kulturrejsen

Kulturrejsen

Samarbejde og kulturforandring
gennem uddannelse

Dette tilbud målretter sig plejecentre, hjemmepleje og pædagogiske institutioner, der ønsker at udvikle organisationens kultur. Eksempelvis i retning af mere inddraggelse af borgere og pårørende; forebyggelse af forråelse og styrket værdighed eller et stærkere samarbejde i organisationen.

Kulturrejsen begynder i organisationens eksisterende kultur og sætter derfra sin nye destination. Indsatsen er bygget op omkring en fælles kompetenceudvikling. Gennem fire moduler øger personalet deres tryghed i egen faglighed, de kommunikative kompetencer, kulturforståelse og samarbejde. Modulerne kan inddrages enkeltvis eller som en samlet løsning.

Rodfæstet i praksis

Indsatsen tager udgangspunkt i deltagernes daglige arbejde og arbejdspladsens eksisterende kultur. Derfor indleder vi indsatsen med en kulturskanning.


Kompetenceudviklingen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser i grupper - eksempelvis som rollespil, praktiske opgaver og supervision i praksis. Deltagernes erfaringer fra praksis og de konkrete udfordringer, der præger dagligdagen er således styrende for indsatsen.


Blikket er stærkt fæstet på forankring. Blandt andet derfor foregår undervisningensom udgangspunkt på arbejdspladsen.


Et enkelt modul forløber over ca. et halvt år.

Læs mere om de enkelte moduler


Ledelsesfokus

Lederen har en særlig rolle, når en organisation vil arbejde med kulturen og de værdier, der ofte er styrende for den konkrete praksis. Leder-sparring og supervision er derfor også en del af Kulturrejsen. 


Læs mere under: Interaktionssparring


"Hermes Interaktion har på kort tid leveret en indsigtsfuld analyse af vores problemstillinger. Indsatsen har været båret af respekt for alle medarbejdere, beboere og pårørende."

- Tove Jensen, aftaleholder,
Plejecenter Glesborg, Norddjurs Kommune

"Kombinationen af antropologiske og kommunikative fagligheder har givet en øget indsigt, som vi direkte har kunnet bruge i den løbende udvikling."

Lisbeth Kallestrup, Programchef,
Aarhus Universitetshospital