Hvem er Hermes Interaktion

Hvem er Hermes Interaktion?

Hermes Interaktion er ejet og drevet af antropolog, journalist og kommunikatør, Mette Breinholdt.

Mette har over 20 års erfaring med kommunikation og rådgivning primært fra det danske sundhedsvæsen, samt kendskab til sundhedsvæsenet i både USA og Ghana. Herfra har hun udbredt sine kompetencer til at virke andre steder i erhvervslivet, hvor møder mellem mennesker har afgørende effekt på resultatet.

Mette beskæftiger sig med formidling, forståelse og dialog internt og eksternt både mellem grupper og i forhold til en-til-en relationer medarbejderne imellem, og i mødet mellem medarbejder og kunde eller borger.

Gennem 10 år arbejdede Mette som kommunikationsrådgiver i Region Midtjyllands centrale kommunikationsafdeling. Men drevet af et ønske om at arbejde mere grundlæggende med nogle af de problemer med behandlingskvalitet og medarbejdertilfredshed, som hun oplevede i sundhedsvæsenet, opsagde hun i 2016 sin stilling som kommunikationsrådgiver og startede firmaet Hermes Interaktion.

"Jeg har mødt så mange mennesker, der vil det godt og knokler på. De er også fagligt dygtige. Alligevel har vi problemer med kommunikation og relationer, som går ud over behandlingskvalitet og arbejdsglæde. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved", siger hun.

Mette Breinholdts har stor erfaring med ledelsesrådgivning, projektarbejde og undervisning. Aktuelt tilbyder hun kurser i patientkommunikation og tværkulturel kommunikation. Gennem årene er den faglige viden omsat i et par bøger, faglige artikler og bidrag til en lærebog. Se nærmere under publikationer.

Foto: Petruska Peters

Følg bloggen: W(h)ite World

- Betragtninger fra sundhedsverdenen

 

Seneste indlæg: