Kulturforståelse for sundhedspersonale

Kulturforståelse for sundhedspersonale

- Et praksisbaseret kursus i mødet med den etniske minoritespatient

Hvad betyder det for patienten, at hun får medicin? Hvordan passer mine råd om spisevaner ind i en familie, hvor måltider er noget helt andet? Og hvordan håndterer jeg det der religion?

Kulturforståelse for sundhedspersonale giver indsigt i kulturelle forskelle og deres betydning for mødet med borgeren eller patienten og redskaber til at håndtere udfordringerne.

 

Hvem og hvordan

Kurset henvender sig til sundheds-professionelle på hospitaler, i almen praksis og i kommunerne. Det tager udgangspunkt i kursisternes arbejdssituation, og baserer sig på deres egne case-eksempler.

Undervisningen er praksisbaseret og består af en blanding af oplæg, øvelser og refleksion. Patientens perspektiv er en integreret del af kurset, og kursisterne får kendskab til, hvordan mødet med sundhedsvæsenet kan opleves som etnisk minoritetspatient.

Som udgangspunkt varer kurset seks timer, men kan også tilpasses til individuelle behov.

Kurset udbydes i samarbejde med Region Midtjylland.


Underviser

Sundhedsantropolog og kommunikatør, Mette Breinholdt, Hermes Interaktion
mb@hermes-inter.dk / 5191 5161

Læs mere om Mette Breinholdt


Næste kursus

 Faste kurser desværre aflyst indtil videre grundet corona-situationen

Er du interesseret i et kursus, så ring eller send en mail: info@hermes-inter.dk / 5191 5161

 Er I en gruppe, kan vi arrangere kurset på arbejdspladsen eller i nærheden en dag, der passer   jer. 


 Pris

1.064 kr. pr. deltager v. min 12 deltagere.

 

 

NB: Kurset beskæftiger sig ikke med tolke-problematikken og den kendsgerning, at sprogproblemer ofte er den største udfordring. Kurset: Den Tolkede Samtale er målrettet tolke- og sprog-problematikken.

”At huske at mennesker er mennesker og ikke skal puttes i kasser uanset kulturel baggrund.”

Kursist, i evalueringsrapport

”Jeg fik mere viden om, hvor meget kultur egentlig fylder i hverdagen og gode råd samt fif til at håndtere det.”

Kursist i evalueringsrapport

Kontakt

Mette Breinholdt

Tel. +45 5191 5161

info@hermes-inter.dk

Himmelbjergvej 19, Laven

DK-8600 Silkeborg

Copyright © All Rights Reserved