Interaktions-sparring

Interaktions-sparring

- Et tilbud til dig som er leder


Interaktions-sparring giver lederen kvalificeret feed-back på hendes eller hans interaktion med medarbejdere, øvre ledelseslag og ledelseskolleger. Rådgivningen har et blik på lederens forståelse af verden og det kulturelle landskab, hun eller han er en del af.


Konkret udbytte

Under interaktions-sparringen indgår konsulenten som observatør og dialogpartner med lederen. Udbyttet er konkret i form af bud på specifikke handlinger, lederen kan anvende på baggrund af de indsigter, der er opnået gennem interaktions-sparringen. 


Følger til dørs

Forud for interaktions-sparringen fastsætter leder og konsulent et fokuspunkt eller definerer et problemfelt, som lederen ønsker sparring på. Som opfølgning på den konkrete sparring får lederen en skriftlig tilbagemelding, der fastholder indtrykkene fra den ofte intense sparring.

 

"Interaktionssparringen gav friske øjne på nogle af mine udfordringer. Konsulenten pegede på helt konkrete handlinger, jeg efterfølgende kunne sætte i værk - og det har haft super god effekt.

Sparringen har styrket mit samspil med medarbejderne og mit ledelsesnetværk."

Afdelingssygeplejerske, sygehus

"Interaktions-sparringen havde en kreativ tilgang, der ligger ud over min almindelige tænkemåde. Den fik mig til at se situationen i et nyt lys, som jeg ikke var kommet i tanker om selv. Dermed fik jeg også nye muligheder for handling.

Det særlige ved sparringen var, at den satte problemstillingerne ind i en kulturel kontekst og gav bud på en fælles historie på arbejdspladsen."

Charlotte Graungaard Falvard
Radiograf Rådet