Anbefalinger

Anbefalinger

 

"Med kulturskanningen fik vi fokus på os som gruppe. Den styrkede vores fælles "vi", og det blev nemmere at tale om løsninger. På grund af observationerne blev vores løsninger konkrete med rod i netop vores virksomhedskultur. Medarbejderne oplevede det som en medskabende proces. Samtidig optrådte Mette Breinholdt som konsulent med stor følsomhed for medarbejderne. Det var enormt vigtigt for, at vi kan bruge indsigterne til noget: Trygheden åbner op for nye perspektiver og modet til at sætte sig selv i spil.

Netværksleder, Voksentandplejen Aaarhus


"Hermes Interaktion har på kort tid leveret en indsigtsfuld analyse af nogle af vores problemstillinger. Indsatsen har været båret af respekt for alle medarbejdere, beboere og pårørende. Samtidig har observation og analyse været orienteret mod løsninger, hvoraf jeg umiddelbart kunne sætte gang i nogle."

Tove Jensen, aftaleholder, Plejecenter Glesborg, Norddjurs Kommune


”Hermes Interaktion har været en indsigtsfuld og konstruktiv sparringspartner. Samarbejdet har bidraget med vigtige indblik i og forståelse af, hvordan lægegruppen forholder sig til patientinvolvering. Kombinationen af antropologiske og kommunikative fagligheder har givet en øget indsigt, som vi direkte har kunnet bruge i den løbende udvikling af patientinvolvering sammen med lægerne.”

Lisbeth Kallestrup, Programchef, Aarhus Universitetshospital


”Sagligt og professionelt samarbejde med Mette, som er engageret og reflekterende i samarbejdet – dejligt at få udenforstående øjne på den komplekse opgaveløsning, som de sundhedsfaglige visitatorer står i hver dag.”

Trine Agerskov, Oversygeplejerske, Region Midtjylland


”Region Midtjylland har mange patienter med anden etnisk baggrund: Det giver af og til anledning til at være opmærksom på sprog og kultur, og hvordan vores sundhedspersonale møder patienter med en anden kulturel baggrund. I den forbindelse har vi benyttet os af et mangeårigt samarbejde med Mette Breinholdt fra Hermes Interaktion. Mette har en utrolig høj faglighed og kender til de udfordringer der måtte være i kulturmødet og har god og konkret viden til, hvordan man som sundhedsperson kan møde disse udfordringer.”

Anders K. Kristensen, Mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland


”I mit samarbejde med Mette Breinholdt, har hun udvist et stort engagement og en særlig evne til at kunne se en sag fra flere sider. Mette er god til at have et strategisk fokus på, hvordan kommunikation kan hjælpe med at fremme større omstillinger; hun er udpræget løsningsorienteret, og arbejder målrettet på at finde løsninger gennem dialog og forståelse.”

Ole Thomsen, Koncerndirektør, Region Midtjylland


"Vi var rigtig glade for dit oplæg i netværksgruppen, og et par stykke har efterfølgende tilgendegivet, at de faktiske er begyndt at bruge noget af det, der blev snakket om i workshoppen"

Mail fra projektleder Conny Hanghøj, VIFU Videncenter for Fødevareudvikling,
efter oplæg om Kluturforståelse på arbejdspladsen