Publikationer

Publikationer


Patientinvolvering kolliderer med den biomedicinske kultur

Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Oktober 2019


Orderlies in Action: Cleaning from the bottom of a hospital hierarchy

Report from an anthropological study among orderlies at two hospitals in Ghana with focus on cleaning in relation to healthcare associated infections


Kultur og betydning i mødet med den etniske minoritetspatient

Artikel i Dråben Danmark, Tidsskrift for anæstesi- intensiv- og opvågningssygeplejersker, December 2017, 32. årgang nr. 4

 

Den etniske minoritetspatient

Kapitel 26 i ”Akutbogen – for læger og sygeplejersker”, Jakobsen et al. ed., Munksgaard 2017.

 

Er kommunikationen med patienterne med i planerne?

Artikel i fagbladet Kommunikatøren om sammenhængen mellem patientkommunikation og virksomhedskommunikation.

Kommunikatøren nr. 2, april 2014.

 

Stigmatisering – Debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen

Debatbog for Sundhedsstyrelsen. Ideoplæg, planlægning, research – bla. ved fokusgruppeinterviews, samarbejde med redaktør og referencegruppe - og skrivning.

 

Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

Undervisningsbog for Sundhedsstyrelsen.


Sundhed i pædagogisk praksis - Inspiration til sundhedsfremme blandt børn og unge

Udgivelse fra Sundhedsstyrelsen


Følg bloggen: W(h)ite World

- Betragtninger fra sundhedsverdenen

 

Seneste indlæg: