Publikationer

Publikationer


Patientinvolvering kolliderer med den biomedicinske kultur

Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Oktober 2019


  Kultur og betydning i mødet med den etniske minoritetspatient

  Artikel i Dråben Danmark, Tidsskrift for anæstesi- intensiv- og opvågningssygeplejersker, December 2017, 32. årgang nr. 4

   

  Den etniske minoritetspatient

  Kapitel 26 i ”Akutbogen – for læger og sygeplejersker”, Jakobsen et al. ed., Munksgaard 2017.

   

  Er kommunikationen med patienterne med i planerne?

  Artikel i fagbladet Kommunikatøren om sammenhængen mellem patientkommunikation og virksomhedskommunikation.

  Kommunikatøren nr. 2, april 2014.

   

  Stigmatisering – Debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen

  Debatbog for Sundhedsstyrelsen. Ideoplæg, planlægning, research – bla. ved fokusgruppeinterviews, samarbejde med redaktør og referencegruppe - og skrivning.

   

  Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

  Undervisningsbog for Sundhedsstyrelsen.


  Sundhed i pædagogisk praksis - Inspiration til sundhedsfremme blandt børn og unge

  Udgivelse fra Sundhedsstyrelsen


  Følg bloggen: W(h)ite World

  - Betragtninger fra sundhedsverdenen

   

  Seneste indlæg: