Trim kommunikationen

Trim kommunikationen

Er I en privat lægeklinik, et plejecenter eller et bosted?
Vil I styrke jeres kommunikation: Indbyrdes mellem personalegrupperne eller mellem fagprofessionelle og brugerne? Så kan indsatsen: ”Trim kommunikationen” hjælpe jer.

Trim Kommunikationen arbejder med kommunikation i den konkrete sammenhæng og tager udgangspunkt i lige præcis den kommunikation, der foregår hos jer. Metoden sikrer at indsatsen bliver forankret fordi den giver jer indsigt til at arbejde med de forhold, der fastholder en styrket interaktion også på sigt.

Indsatsen er delt op i tre moduler:

• Undersøge
I dialog med Hermes Interaktion, beslutter I, hvilken problemstilling I vil have fokus på, og hvilket omfang I ønsker indsatsen skal have. Eksempler på emner kan være: Inddragelse af pårørende; samarbejde mellem faggrupper; forventningspres fra patienter.
Gennem observation og interviews afdækker Hermes Interaktion den ønskede problemstilling og udarbejder en analyse på baggrund af undersøgelsen. Analysen indeholder konkrete anbefalinger, som angiver vejen mod en styrket interaktion.

Pris fra: 25.000 kr.* 

• Reflektere
Den relevante leder eller ledergruppe reflekterer over analysens resultater i dialog med Hermes Interaktion. Muligvis inddrages medarbejderne allerede på dette trin. På baggrund i anbefalinger fra undersøgelsen beslutter I de relevante initiativer, der kan styrke organisationen. 

Pris fra: 5.000 kr.* 

• Trimme
Vi igangsætter de initiativer, det styrker jeres kommunikation.
Det kan eksempelvis være målrettet kommunikations-træning med fokus på de definerede problemstillinger; ændrede arbejdsgange i overlevering af informationer eller opstart af brugerpaneler – for blot at nævne nogle mulige interventioner.

Pris fra: 5.000 kr.*

*Priserne er vejledende og excl. moms. Kontakt Hermes Interaktion for et konkret tilbud.

Se eksempler på opgaver

Kommunikation sker altid i en sammenhæng:

"Det er en god  idé at starte med at se på den interne kommunikation, for hvis der er problemer med det interne, vil det smitte af på patientkommunikationen."

- Leder på hospitalsafdeling i Helle Petersen:
Det kommunikerende hospital

"Kombinationen af antropologiske og kommunikative fagligheder har givet en øget indsigt, som vi direkte har kunnet bruge i den løbende udvikling af patientinvolvering sammen med lægerne."

Lisbeth Kallestrup, Programchef,
Aarhus Universitetshospital