Rådgivning

Rådgivning

Hermes Interaktion baserer sin rådgivning på en unik kombination af antropologisk og kommunikationsfaglig viden og indsigt skabt gennem mere end 20 års erfaring med sundhedsvæsenet.

Hermes Interaktion er den medspiller, der udfordrer kunderne på deres problem. For at kunne finde de gode løsninger, må vi i dybden og undersøge, hvad problemet egentlig handler om: Hvorfor det er der, og hvorfor det er et problem? Ved først at stille spørgsmålet: "Hvad er problemet?" finder vi svar på de reelle udfordringer og skaber forudsætningen for forankring af løsningerne.

Hvordan

Et eksempel er en leder der oplever, at to grupper af fag-professionelle alt for ofte får problemer i samarbejdet: "De forstår ikke, hvad hinanden siger”, fortæller lederen og spørger: ”Kan du hjælpe dem til at blive mere præcise i deres kommunikation?"

I den situation vil Hermes Interaktion indlede med at undersøge, hvad der ligger bag: Det er langt fra sikkert, at det fejlslagne samarbejde skyldes upræcis kommunikation; eller måske er upræcis kommunikation kun en del af medarbejdernes udfordringer.

Svarene skal derfor også udformes i samarbejde med kunden og de medarbejdere, patienter eller borgere, det drejer sig om. Dermed sikrer vi, at løsningerne kan vokse sammen med organisationen og organisationens kultur.

 

Værktøjskassen

For at opnå forståelse af problemet trækker vi blandt andet på antropologiske værktøjer som deltagerobservation, kvalitative interviews og fokusgruppe-interviews.

Antropologien er kendetegnet ved ikke kun at undersøge, hvad folk siger, men hvad de gør, og identificere underliggende antagelser og praksisser.


Rådgivningsprodukter

“...udpræget løsningsorienteret, og arbejder målrettet på at finde løsninger gennem dialog og forståelse."

Ole Thomsen, tidl. koncerndirektør,

Region Midtjylland

”Gode løsninger forudsætter, at man har stillet de rigtige spørgsmål, og tør lytte til svarene”

 Mette Breinholdt, Rådgiver