Kulturel mediation

Kulturel mediation


  • Oplever I, at borgeren eller familien har urealistiske forventninger til jeres tilbud?
  • Har I opslidende konflikter med familien om plejen af den ældre medborger?
  • Følger patienten eller borgeren ikke jeres anbefalinger og behandlings-anvisninger?


Eksemplerne på knas i samarbejdet kan være mangfoldige og årsagerne lige så varierede. Men har I fornemmelsen af, at det er noget "kulturelt", og I har svært ved at få skovlen under det, kan Kulturel Mediation være vejen frem.

Hvad

Med Kulturel Mediation får I hjælp af en rådgiver, som undersøger hvad problemet kan være og bistår med en "kulturel oversættelse". Det sker gennem samtaler med borgeren, patienten og de pårørende og formidling til de fagprofessionelle. Formidlingen sker ofte gennem medierede samtaler mellem borgere eller patienter og deres pårørende samt de involverede fagprofessionelle.

Et forløb består typisk af to til tre samtaler med borgeren eller patienten og relevante pårørende og efterfølgende en til to "formidlingsmøder", hvor der sker en overlevering til de fagprofessionelle.

For hvem

Kulturel Mediation henvender sig til hospitalsafdelinger, ældrepleje, jobcentre, børneinstitutioner og lignende, som har brug for kulturel oversættelse

Pris

En Kulturel Mediation ligger fra 7.000 kr.


"Mette har en utrolig høj faglighed og kender til de udfordringer der måtte være i kulturmødet og har god og konkret viden til, hvordan man som sundhedsperson kan møde disse udfordringer.”

Anders K. Kristensen,
Mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland