Tryg i min faglighed

Tryg i min faglighed

Mange faglærte oplever, at deres fag er under hastig udvikling: Opgaverne forandrer sig. Eksempelvis oplever plejeområdet i kommunerne, at de får overført flere opgaver fra hospitalerne. Dertil kommer et øget fokus på inddragelse af borgere og pårørende og et krav om løbende at prioritere ressourcerne i et dobbeltpres mellem borgerens individuelle behov, hensynet til kollegerne og den samlede ressource. Der er krav om dokumentation og en forventing om, at de løbende prioriteringer kan begrundes.

Mål

Modulet "Tryg i min faglighed" styrker deltagernes forståelse af deres fag og gør dem sikre i forhold til at forstå, anvende og formidle deres faglighed.

Efter gennemført modul formår deltagerne:

  • At sætte ord på deres observationer og tavse viden i et sprog hentet fra den praktiske dagligdag suppleret med de vigtigste faglige begreber
  • At have en klar forståelse af styrkerne og kompetencerne i de forskellige fagligheder på arbejdspladsen, at at kunne bruge denne viden i planlægningen og udførelsen af det daglige arbejde


Kompetencerne fra "Tryg i min faglighed" er afgørende for at kunne reflektere over egen praksis, komme ud over "synsninger" og kommunikere klart i samarbejdet med andre. "Tryg i min faglighed" udvikler således deltagernes evne til at arbejde innovativt og deltage i forandringsprocesser.

"Det med at drikke kaffe. Det er noget, vi bare gør. Noget vi føler. Det er ikke noget, der kan beskrives et sted - at det er en arbejdsopgave. Men det er lige så vigtigt, som alt det andet."

- SOSU-assistent, hjemmeplejen

"Vi har brug for at komme ud over de der "synsninger". Vi skal kunne forklare og forsvare, hvorfor vi gør, som vi gør, og det skal være fagligt funderet."

Sammenfatning af udsagn fra plejehjemsledere

Læs mere om konceptet og de andre moduler: