Stærkt samarbejde

Foto: Kim Skaarup

Stærkt samarbejde

Samarbejdet mellem de enkelte medarbejdere, mellem grupper af medarbejdere, mellem medarbejder, borger og pårørende og med andre enheder og sektorer er helt centralt for, at omsorgs-virksomheden kan løse sin opgave. 

Modulet styrker deltagernes evne til at indgå i samarbejdsrelationer, og indeholder blandt andet en personprofil, der tegner et billede af, hvad den enkelte medarbejder personligt bringer ind i samarbejdet.

Mål

Efter gennemført modul har deltagerne tilegnet sig:

  • Viden om og træning i at indgå i samarbejdsrelationer på individuelt plan og i grupper
  • Evne til at forstå og løse konflikter på en konstruktiv måde, der bringer samarbejdet videre
  • Indsigt i egen personprofil og hvad man som individ bringer ind i samarbejdet


Modulets fokus vil være på samarbejdet i teams og mellem teams. Det styrker medarbejdernes kompetencer som gode holdspillere. De vil blandt andet blive skarpere på, hvornår de leder og hvornår de følger; hvad de forskellige roller fordrer af dem og hvordan de bidrager til at styrke holdet.

"Mette (underviseren) gjorde det fantastisk og så os, der hvor vi er."

Kursist

Læs mere om konceptet og de andre moduler: